OGLAS za prijem u radni odnos

Poduzeće GRAĐEVINAR d.o.o. Novi Travnik koje se bavi izvođenjem građevinskih radova visokogradnje, niskogradnje, instalacija, proizvodnjom građevinskog materijala, te uslugama mehanizacije, raspisuje

 

OGLAS za prijem u radni odnos

Voditelj kamenoloma – 1 izvršilac

Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

• VSS – diplomirani inženjer rudarstva / geologije / geotehnike
• Najmanje 3 godine radnog iskustva
• Položen stručni ispit

 

Prijave sa dokazom o stručnoj spremi, radnom iskustvu i položenom stručnom ispitu dostaviti na adresu:

GRAĐEVINAR d.o.o. Novi Travnik
Stojkovići bb
72290 Novi Travnik
Bosna i Hercegovina
sa naznakom: „ Prijava na Oglas“
ili
na mail: info@gradjevinarnt.com

 

Datum objave oglasa: 01.03.2019.
Rok za prijavu: 30 dana od dana objave Oglasa.