Kamenolom

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja cjenika građevinskih materijala slobodno nam se obratite na naše kontakte.

Cjenik kamenih frakcija (m³)

Kamena frakcija 0-2 mm (mlin)

23,91 KM

Kamena frakcija 0-3 mm

22,94 KM

Kamena frakcija 0-4mm

17,02 KM

Kamena frakcija 0-4mm (estrich)

17,02 KM

Kamena frakcija 4-8mm

13,83 KM
   

Kamena frakcija 8-16mm

13,83 KM
   
   

Kamena frakcija 16-32mm

13,04 KM
   
   

Tampon iber 4-60 mm

12,65 KM

Drobljeni tampon 0-60mm

15,65 KM

Negranulirana mješavina (obala)

12,80 KM

Materijal iz pripreme (prljava obala)

7,07 KM

Mješavina

13,97 KM

Kamen

13,83 KM

Zemlja

2,48 KM

*Sve cijene u cjeniku izražene su bez PDV-a!