Građevinar d.o.o. – Kamenolom Bučići

U našem kamenolomu na lokaciji Bučići vršimo eksploataciju građevinskog kamena – dolomita.

Kamenolom radi za vlastite potrebe, potrebe vlastite betonare, te potrebe drugih pravnih i fizičkih lica.